MSHvsSF
ウルヴァリン テキスト 581Kbyte
シュマゴラス テキスト 1.10Mbyte
メカ豪鬼 テキスト 744Kbyte 3個パック
ダルシム テキスト 305Kbyte
リュウ テキスト 464Kbyte
ザンギエフ テキスト 565Kbyte
メカザンギエフ テキスト 501Kbyte
オメガレッド テキスト 386Kbyte
ダルシム テキスト 534Kbyte
対屈サクラ限定 テキスト 1.25Mbyte 7個6キャラ詰め合せ
スパイダーマン テキスト 493Kbyte